Трябва ли да има стартъп програми в българските университети?

Специална анкета на MOVE.BG в LinkedIN, посветена на едно от предложенията ни за подобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост, стимулира диалог сред иновативната общност у нас.


От МOVE.BG, публикувана на 15 юни 2021

В Националния план за възстановяване и устойчивост да се създаде Специална програма за развитие на стартиращия бизнес на терена на университетите и специализираните центрове с достъп до научна инфраструктура. Това е една от идеите за подобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост, предложени от инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт”

По този повод MOVE.BG създаде анкета в професионалната мрежа LinkedIN, в която към 15 юни взеха участие 240 души, от които 94% подкрепят създаването на стартъп програми в университетите, а едва 6% са против. Анкетата не е представителна и не предентира за такава. Допитването стимулира активен диалог сред иновативната общност у нас с дозина коментари под самата анкета.  

“Програмите за развиване на предприемачески умения, акселератори и експериментариуми са критични за стимулиране на икономиката на бъдещето. Считам, че във всеки университет трябва да има стартъп програма,” сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на отворената дигитална мрежа EDIT (Economic Development via Innovation and Technology).

Предложението

Създаването на среда за развитие на стартиращи компании в университетите е един от най-успешните модели за създаване на икономическите продукти и услуги на бъдещето. Утвърдена практика в Европа и света е компании, развити в университетска развойна среда, да бъдат spin-off с дялово участие на университета, в който са стартирали. Това осигурява и устойчив финансов ресурс за развитие на нови научно-базирани бизнес проекти в съответния университет. В допълнение, тази мярка би привлякла младите български учени да развиват своите проекти у нас. Само в последните няколко месеца станахме свидетели на успешно развитие на университетски стартъпи, ръководени от български учени, но създадени не у нас, а в техническия университет в Цюрих ETH. 

Затова Коалиция “За зелен рестарт” настоява за създаване на Специална национална програма за развитие на стартиращия бизнес на терена на университетите и специализираните центрове с достъп до научна инфраструктура в Националния план за възстановяване и устойчивост. Предлагаме програмата да разполага с бюджет от 115 милиона лева до 2026, които могат да бъдат осигурени чрез преструктуриране на средствата. 

Вашият глас

Гласът на всеки един има значение за промяната на средата и подкрепата за развитието на иновативната икономика у нас. Включете се в анкетата с гласуване и коментар по темата, както и се запознайте с дискусията до този момент. Анкетата е активна до 17 юли, четвъртък, в профила на MOVE.BG в LinkedIN - виж тук.

В подкрепа на зелената и дигитална трансформация на България

Вече една година Коалиция “За зелен рестарт” работи активно за подкрепа на устойчивото бъдеще на България. Коалицията изработи 6 отворени писма до българските власти с конкретни препоръки в областите иновативна икономика, климатични промени, биоразнообразие, устойчиво земеделие, алтернативна енергия и кръгова икономика. Мерките целят Националният план за възстановяване и устойчивост да се превърне в пътна карта за интегрирани и дългосрочни реформи в подкрепа на зеления и дигитален преход на българската икономика и общество.

България има потенциала да се превърне в един от иновативните и зелени лидери в Европа.

Прочетете последното отворено писмо на Коалицията, в която настояваме за спешно подобряване на Плана с конкретни предложения и идеи - тук.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital