Два български града са избрани за част от европейската мисия за 100 климатично неутрални и умни градове

MOVE.BG беше домакин на Информационния ден на мисията и запозна българските общини с проекта на Европейската комисия.


От Марин Маринов, публикувана на 28 април 2022

Европейската комисия обяви участниците в една от своите пет специални мисии за научни изследвания и иновации - мисията за постигане на 100 климатично неутрални и умни градове до 2030 година. Два български града са сред избраните победители - община Габрово и Столична община. През декември MOVE.BG организира Информационен ден на мисията в България, в който се включиха различни като големина, икономическо развитие, географски положение и политическо управление градове от страната.

Мисията

Стоте избрани градове са от всички 27 държави членки и са подбрани след два кръга на селекция от почти 380 кандидати. През първия етап, който за България се проведе след организирането на Информационния ден от страна на MOVE.BG, кандидатите бяха оценявани от специална група от независими експерти. На втория етап оценката беше проведена от екип на Европейската комисия, така че да бъдат включени както големи, така и малки градове в демографски и икономически смисъл. Към стоте града бяха добавени и 12 общини от страни-кандидати за членство в блока. 

Избраните градове. Инфографика: Европейски съюз - източник ЕК. Лиценз: CC.

За всеки град - климатичен договор

В следващите месеци ще бъдат изработени и сключени договори за климата, чрез които избраните общини ще станат климатично неутрални до 2030 година - 20 години преди общоевропейската цел за нулеви нетни емисии през 2050 година. По този начин тези градове трябва да стимулират останалите населени места в Европа да тръгнат по пътя на климатична неутралност.

Мисията цели да покаже, че зеленият преход е шанс за трансформация на градовете към по-добри условия за живот, по-чиста околна среда и въздух, по-модерна икономика и разкриване на нови работни места.

"Градовете са в челните редици на борбата с климатичната криза. Независимо дали става въпрос за озеленяване на градските пространства, борба със замърсяването на въздуха, намаляване на потреблението на енергия в сградите или постигане на напредък по отношение на решенията за чиста мобилност, градовете често са център на промените, от които се нуждае Европа, за да успее в прехода ни към неутралност по отношение на климата," заяви в прессъобщение на ЕК Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговорен за прилагането на Зелената сделка.

Как ще бъде извършен преходът към климатично неутрални градове?

В момента над 75% от населението на ЕС живее в градове, а на световно ниво - тези населени места потребяват над 65% от енергията и са източник на 70% от парниковите емисии. Затова Еврокомисията е предвидила във всеки климатичен договор със стоте градове да има детайлен план за преход на всички сектори към нулеви нетни емисии - както в енергетика, така и в транспорт, индустрия и управление на отпадъци, например. 

Чрез климатичните договори в избраните градове трябва да бъде изградена екосистема за зелени иновации и експериментиране на авангардни идеи за устойчиво развитие. Към всеки договор ще бъде изграден и инвестиционен план, който ще разписва откъде ще дойдат средствата за предвидените мерки и какъв ще бъде техният размер. Част от финансирането ще бъде осигурено през бюджетът на мисията.

Европейската комисия задължава градовете да обсъдят публично климатичните договори и предвидените в тях мерки, като в обсъжданията трябва да бъдат включени максимално много заинтересовани страни.

"Трябва да ускорим прехода на Европа към неутралност по отношение на климата, да сложим край на зависимостта си от изкопаеми горива и да осигурим ползи като по-чист въздух и по-ниски сметки за енергия за нашите граждани," сподели Маргрете Вестегер,

изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия с ресор "Европа, подготвена за цифровата ера", и допълни:

"Чудесно е, че ще участват толкова много градове. Можем да подкрепим тяхната амбиция с бюджета на ЕС за научни изследвания и иновации. Мисията за градовете има потенциала да допринесе значително за Европейския зелен пакт и за превръщането на Европа в неутрален по отношение на климата континент до 2050 г."

Мисиите на Европейския съюз са част от програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" и подкрепят прилагането на ключови инициативи на Европейския съюз като Европейския зелен пакт (Зелената сделка) и програмата за подготовка на Европа за цифровия преход. Останалите четири мисии са свързани с областта на адаптирането към изменението на климата, възстановяването на океаните и водите, доброто състояние на почвите и успешното лечение и превенция на раковите заболявания.

MOVE.BG и устойчивото развитие

MOVE.BG работи системно в подкрепа на устойчивото развитие на България още от създаването на организацията през 2013 година. Провеждаме обучения за развитие на зелен бизнес и живот в синхрон с природата, популяризираме иновативните български учени и младите зелени предприемачи, подпомагаме подобряването на средата за развитие на зелени иновации у нас.

През лятото на 2020 година създадохме коалицията от граждански организации За зелен рестарт, чрез която работим активно за превръщането на България в един от зелените и иновативни лидери в Европа.

Първото министерство в метасвета

Най-новият проект на MOVE.BG  първото министерство в метавселената - българското Министерство на климатичния преход и зелената трансформация. Чрез тази инициатива настояваме за въвеждане на системен, дългосрочен и холистичен подход към климата в България. Фикционалното Министерство показва чрез възможностите на виртуалния свят и специални шест 3D елемента необходимостта от изграждане на климатична експертиза в отделните ведомства в България. Само чрез въвеждане на подобен хоризонтален подход към климатичните политики, България ще може да се превърне в един от лидерите по устойчиво развитие в ЕС.

Научете повече за Министерството на климатичния преход и зелената трансформация тук. Направете разходка из неговата интерактивна сграда в #metaverse тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла