Държавите от Г-7 с обещание да включват климат, биоразнообразие при създаването на политики

Решението беше взето преди срещата на държавните и правителствените ръководители тази седмица, между 11 и 13 юни в Корноу, Великобритания.


От Марин Маринов, публикувана на 10 юни 2021

Финансовите министри от Г-7 приеха Комюнике, в което за първи обещават да включат съображения, свързани със загубата на биоразнообразието и с климатичните промени при процесите на създаване на икономически и финансови политики. Това се случва броени часове преди срещата на върха на водещите икономики в света, в която ще участват държавните и правителствени ръководители на САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, както и Европейският съюз като един субект, представляван от Европейската комисия. 

Финансовите министри поеха ангажимент, също така, да започнат процес на задължително оповестяване на климатичното въздействие на бизнесите, включително ефектите на макроикономическо равнище. То трябва да стъпва на препоръките на създадената преди шест години от Г-20, но бързо набираща сила, специална работна група Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), която предоставя рамка за доброволно отчитане на финансовите последици от риска и възможностите, свързани с климата.

Ковчезниците от Г-7 подкрепят и процеса на финализиране на създаването на Международен борд за устойчиви стандарти преди Конференцията на ООН за изменението на климата COP 26 през есента на тази година, както и създаване на аналогична институция на TCFD, но насочена към рисковете за природата Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

"Подчертаваме необходимостта от позеленяване на глобалната финансова система, така че финансовите решения да вземат предвид съображенията за климата. Това ще спомогне за мобилизиране на необходимите трилиони долари финанси от частния сектор и ще засили правителствената политика за изпълнение на нашите ангажименти за нулеви вредни емисии. Подкрепяме преминаването към задължителни финансови оповестявания, свързани с климата, които ще осигурят последователна и полезна информация за участниците на пазара и които да се основават на рамката на TCFD, в съответствие с националните регулаторни рамки," пишат финансовите министри в Комюникето и допълват:

"Инвеститорите се нуждаят от висококачествена, сравнима и надеждна информация за климатичните рискове. Поради това сме съгласни с необходимостта от основен глобален стандарт за докладване за устойчивост, който юрисдикциите да могат да надградят допълнително."

През ноември миналата Великобритания, която е настоящият ротационен председател на Г-7, прие разпоредби, които задължават компаниите да декларират ефекта от тяхната дейност върху климата. В Европейския съюз тези изисквания са препоръчителни към момента. Въвеждането на задължителна регулаторна рамка за финансовите оповестявания на бизнес въздействието върху климата е ключово за успешно справяне с климатичните промени, защото се очаква тя да стимулира инвестирането в чисти и екологични (зелени) производства, продукти и услуги. От друга страна, тази регулация е необходима и за борба с т.нар. greenwashing - фалшивото представяне на бизнеси за зелени с цел заблуда на инвеститори и потребители.

Време е за действие

Преди срещата на върха на държавните и правителствени ръководители от Г-7, на която една от основните теми ще бъде климара, световната инициатива за възстановяване на биоразнообразието Leaders' Pledge for Nature призова за решителни и незабавни действия за защита на нашата планета. MOVE.BG е партньор на инициативата и на започналата преди броени дни кампания "Nature Positive by 2030", целяща да спре загубата на растителни и животински видове до 2030 и да възстанови биоразнообразието до 2050 година.

Действията на всеки един имат значение -  #TheRaceIsOn.

А в България?

България изостава в подготовката за дигиталния и зелен преход, като икономиката ни продължава да е най-въглеродно интензивната и ресурсоемката в Европа. Националният план за възстановяване и устойчивост, чрез който ще получим допълнителни 12 милиарда лева от Европейския съюз, трябва да се подобри и да се превърне в интегрална програма за дългосрочни реформи. Затова призовава инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации "За зелен рестарт". Прочетете последното отворено писмо на Коалицията тук.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика