MOVE.BG се присъединява към глобалната инициатива “Leaders’ Pledge for Nature”

Международното движение обединява световната общност за преодоляване на загубата на биоразнообразие и възстановяването на баланса човек-природа.


От МOVE.BG, публикувана на 23 октомври 2020

MOVE.BG подкрепи глобалната инициатива "Leaders’ Pledge for Nature" (“Лидерско обещание към природата"), която включва над 60 бизнес, финансови, граждански и научни организации от цял свят, над 70 държави и Европейския съюз. Движението, станало популярно онлайн само като "Pledge for Nature",  предлага план от 10 точки, чрез които се поема ангажимент да се работи, за да бъде обърната тенденцията на загуба на биологичното разнообразие до 2030 година, а до 2050 година -  да бъде възстановен балансът човек-природа. Сред основните обещания са зелено възстановяване след коронавируса, реформиране на финансовата и икономическата система, въвеждане на принципите на устойчивото финансиране и на система за отчет за изпълнение на поетите обещания.

Според инициаторите на "Leaders’ Pledge for Nature" се намираме в извънредно планетарно положение заради климатичните промени и загубата на биологичното разнообразие. Затова са необходими спешни мерки и общи действия на глобално ниво, в които да участват всички заинтересовани страни: не само държавните органи, но и бизнесът, учените и гражданският сектор. 

Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, за присъединяването ни към "Leaders` Pledge for Nature":

"Резултатите от недобросъвестната намеса на човека в природата са известни - глобалното затопляне и увеличаване на парниковите газове в атмосферата, 80% обезлесяване на планетата и намаляване с 50% на биомасата за по-малко от 100 години, нарушени хабитати на животните, появата на нови заболявания. Самият COVID-19 след HIV, Ебола и SARS e поредният вирус, предаден на човека от дивия животински свят и директен резултат от дългогодишната груба интервенция в природните екосистеми.

Днес са необходими спешни действия и същият мащаб на ангажираност на лидерите, академичните среди и общностите, за да се предотвратят потенциално по-разрушителни последици от тези на вируса. Това изисква значителни политически действия и икономически реформи, но, също така, и нашата колективна мъдрост и ангажираност да осигурим финансови, медийни и икономически механизми. Не на последно място, това изисква промяна в личните ни навици, за да живеем с разбирането и отговорността, че Земята ни дава живот, храна и среда за развитие. Че тя е нашия дом

MOVE.BG се присъединява към "Leaders` Pledge for Nature", защото считаме, че тя е ключова платформа за практическо ангажиране на световното лидерство с темата . Нашият принос ще бъде програмна работа за стимулиране на зелен бизнес и утвърждаване на културата за живот с нулев отпадък."

Присъединяването на гражданска организация към "Pledge for Nature" означава обещание да се работи в подкрепа на изпълнението на част или на всички обещания. Това може да стане чрез най-различни форми, като провеждане на образователни формати и публикуване на статии, организиране на кампании за натиск върху властите да изпълнят обещанията, провеждане на медийни кампании за привличане на обществеността към темите за климатичната криза и загубата на биоразнообразието. 

В MOVE.BG работим системно в подкрепа на устойчивото развитие чрез програмата ни "Градска джунгла". В последните месеци инициирахме кампании за зелен рестарт на българската икономика след коронавируса и за подкрепа на зелената трансформация чрез иновации. Освен това, провеждаме обучения за зелен начин на живот, подкрепяме иновативните зелени бизнеси и инициативи, издаваме специални наръчници и брошури със съвети за въвеждане на екологични практики вкъщи и на работа. В началото на годината проведохме и специалната "Мисия: Вода", чрез която анализирахме предизвикателствата пред България, свързани с водните ресурси, както и търсехме иновативни решения на важните проблеми.

10-те обещания

Данните на ООН и на специализирани научни институции показват, че популацията на бозайници, риби, птици, земноводни и влечуги е намаляла със 68% между 1970 и 2016 година, към днешна дата са загубени 85% от влажните зони, а 66% от морската територия на Земята е подложена на многократен и силен натиск от човешката дейност. За да спрат и обърнат тези негативни процеси, инициаторите на "Leaders`s Pledge for Nature" поемат 10 важни ангажимента. Първата точка е обещанието за зелено възстановяване след коронавируса.

"Ангажираме се да поставим биоразнообразието, климата и околната среда, разбирани в тяхната пълнота, в сърцето на стратегиите ни за възстановяване и инвестиции след COVID-19 и в работата ни по национално и международно сътрудничество и развитие,” пише в точка 1 от документа.

Останалите 9 обещания са:

  • Разработване и изпълнение на амбициозна и трансформационна рамка за опазване на биологичното разнообразие, която да бъде приета на голямата Конференция по биоразнообразието на ООН (COP 15);
  • Спиране с несистемния подход и преминаване към интегриран такъв, който взема предвид взаимосвързаността между всички елементи на кризата в околната среда: проблемите, свързани с реки, океани, почви, гори, биоразнообразие, климат и замърсяване. Този нов подход трябва да върви с ясен механизъм за отчет и преглед на свършеното, както и с примери за предприети действия от отделните държави;
  • Тръгване по пътищата на устойчивото производство и потребление, включително на продуктите за изхранване. Едни от тези пътища са мерките и практиките на кръговата икономика;
  • Разработването на амбициозни национални политики и планове, съобразени с Парижкото споразумение за климата и неговите цели за ограничаване на глобалното затопляне;
  • Предприемане на мерки за спиране на престъпленията, свързани с природата като бракониерство и незаконно изсичане на горите;
  • Превръщане на темата за биоразнообразието в мейнстрийм за политическия процес: включването й в секторни и крос-секторни политики във всички нива на водещи индустрии, като производство на храна, земеделие, енергетика, туризъм, инфраструктура, логистика, както и в основните международни договори и формати за сътрудничество;
  • Въвеждане на принципа "Едно здраве", което означава при приемане и прилагане на политики, свързани със здравеопазването или пък с опазването на околната среда двата аспекта да се разглеждат интегрирано;
  • Реформиране на финансовата и икономическата система, така че да се осигури благоденствието на обществото и защитата на природата. Това трябва да се случи чрез различни мерки, сред които повишаване на екологичната чувствителност сред банки, фондове и други институции, ангажиране на финансовия капитал, въвеждане на таксономия за инвестиции в екологични и зелени проекти, премахване и реформиране на държавни стимули и субсидии за замърсяващи дейности;
  • Последното обещание е създаването и прилагането на политики да се основава на научни данни, на екологични изследвания и да включва всички заинтересовани страни, включително различни групи от гражданския сектор.

Въпреки че документът не е правнообвързващ, "Обещание към природата" е важна стъпка на глобално ниво преди голямата Конференция по биоразнообразието на ООН (COP 15), която заради COVID-19 беше отложена с една година. COP 15 е едно от най-важните международни събития, като се очаква по време на срещата догодина да се изработи и приеме световен план за спасение на природата и околната среда, подобен на Парижкото споразумение за климата.

За зелен рестарт на българската икономика

Сега е моментът за зелен рестарт на българската икономика и преминаването й от ресурсоемки производства към зелени бизнес модели. Средствата от механизма на Европейския съюз за възстановяване след коронавируса “Следващо поколение ЕС”, както и тези от Зелената сделка за Европа могат да помогнат за успешно извървяване на този път. Водени от това разбиране ние от MOVE.BG инициирахме обединение на представители на иновативната екосистема и екологични организации - коалиция “За зелен рестарт” включва “Грийнпийс"-България, WWF България, “Институт Кръгова Икономика” и MOVE.BG.

Коалицията събра над 50 от водещите български експерти от сферите на зелените стартъпи  и иновациите, климата, кръговата икономика, енергията и биоразнообразието и земеделието. Прочетете техните идеи за зелен рестарт на българската икономика и допринесете със свои предложенияСега е моментът!

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла