Hack the Balkans: отключване на балканския потенциал

Експерти в три ключови направления ще работят заедно, за да формулират общи решения и препоръки за по-нататъшно партньорство.


От МOVE.BG, публикувана на 6 март 2018

MOVE.BG и Фондация „Ханс Зайдел” в партньорство с Българския център на жените в технологиите (BCWT), отворената мрежа EDIT и Института за икономическа политика, организират на 12 март 2018 г. в София първата по рода си неконференция Hack the Balkans. Събитието е част от Панбалканската инициатива за цифрово сътрудничество, стартирана на международната конференция EDIT4Tomorrow на 23 ноември 2017 г. в София.

Hack the Balkans ще събере експерти в трите ключови области на сътрудничество

  • Стартъп колаборации (Start Up Collaborations) 
  • Жени в областта на ИКТ
  • Киберсигурност.

Участниците ще включват представители на институциите на ЕС, правителствата на страните от Западните Балкани и на България, дигитални лидери, както и бизнеса и компаниите от Балканския регион.

Целта на неконференцията (Hack the Balkans) е да се обсъдят конкретни решения и инициативи за сътрудничество между всички заинтересовани страни

Също така да се осветлят приоритетните области в текущия процес на европейска интеграция на Западните Балкани.

Експерти в трите ключови направления ще работят заедно, за да формулират съвместни решения и препоръки за по-нататъшно партньорство.

 

hackthebalkans

 

Създаването на устойчива мрежа за стартъп сътрудничество в региона е от съществено значение за подпомагане растежа на цифровата икономика.

Първата работна група ще се фокусира върху цифровото развитие чрез предприемачество, иновации и цифрови умения.

За да се гарантира, че иновативната икономика е приобщаваща и ефективна, ще обърнем специално внимание и на участието на жените в сектора на ИКТ чрез най-добрите практики. Втората работна група ще разгледа ролята на жените предприемачи във всички балкански страни, както и икономическите и социални ползи от тяхното включване.

Съвместното изследване и усилията за изграждане на капацитет за засилена киберсигурност ще бъдат в центъра на третата работна група. Експертите ще обърнат внимание на важността на киберсигурността и поверителността на данните, които засягат всички граждани на ЕС, предприятия и правителствени структури.

 

Подписване на Панбалканското споразумение по време на EDIT4Tomorrow на 23 ноември 2017 г. в София

 

 

И трите теми са избрани въз основа на разбирането, че във всяка една от тях има както потенциал, така и пространство за развитие.

Идеята на Панбалканската инициатива за цифрово сътрудничество е да се създаде устойчива мрежа, която да е отворена за всеки, който подкрепя нейните цели и иска да допринесе за постигането им. Цифровата свързаност е сред приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС и сред основните области, в които MOVE.BG и Българският център на жените в технологиите съсредоточават своята работа.

Заключенията и политическите препоръки, очертани по време на Hack the Balkans

Те ще бъдат публикувани в специален доклад, който ще се стреми още повече да засили регионалното сътрудничество между България и балканския регион. Впоследствие докладът ще бъде разпространен до съответните местни, национални и европейски институции и ще бъде споделен с всички заинтересовани страни.

Автор
още по темата

още от Актуално