Moving Europe: MOVE.BG по време на председателството


От МOVE.BG, публикувана на 11 юли 2018

Председателството на България на Съвета на Европейския съюз утвърди държавата ни като политически фактор в съюза със старта на Европейския процес за държавите от Западните Балкани. Важен резултат на Председателството е, че то даде видимост на малко известната на Европейско ниво витална дигитална еко-система в България.

Именно това – утвърждаване на България като фактор в развитието на дигитална и иновативна Европа, беше и основният фокус на работата ни в

MOVE.BG по време на председателството на Съвета на ЕС.

Приоритетите на бъдещето:

През 2017 година активно лобирахме за включване на дигиталното измерение като приоритет на Председателството на България, което първоначално не беше предвидено. Като част от това усилие на 23 ноември 2017 организирахме международната конференция EDIT4tomorrow. Тя ,,прочете“ планираните приоритети на Председателството през призмата на иновативната дигитално базирана икономика.

Показахме резултатите и профила на българската дигитална еко-система. Поканихме членове на Европейския парламент от страните от тройката – Естония, България и Австрия да представят и защитят  политиките за подкрепа на стартиращите компании. Поведохме диалога за Балканско сътрудничество в подкрепа на стартиращия бизнес и жените в технологиите и дадохме началото на Пан-Балканска мрежа за дигитално развитие. За участие във форума за първи път в България дойдоха Мат Бритин, президент на Google за Европа, Близкия Изток и Африка, и Исидро Ласо, директор на Startup Europe в DG Connect на Европейската комисия, както и експерти на Joint Research Center. Събитието се проведе под патронажа и с участието на Комисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел.

Конференцията даде видимост на динамиката и достиженията на българската стартъп еко-система и импулс за предстоящи събития по темата в рамките на Председателството.

Тя, както и съпътстващите събития, които организирахме,  беше съществен фактор за избора на България за домакин на Startup Europe Summit 2018, планиран за 15 октомври 2018.

Председателството на България: MOVE.BG като основен партньор

Сътрудничеството в развитие на дигиталната икономика като неразделна част от европейския процес на Балканите.

Като част от Панбалканската инициатива за дигитално сътрудничество инициирахме и мрежа от над 100 предприемачи и новатори от седем държави, която продължаваме да развиваме. На 12 март 2018 проведохме първата по рода си не-конференция Hack the Balkans. В рамките на три работни групи – сътрудничество за стартиращ бизнес, жени в технологиите и киберсигурност – представители от европейските институции, Западните Балкани и Българското правителство, както и дигитални лидери обсъдиха конкретни решения и инициативи в контекста на приоритетните области в процеса на европейската интеграция за Западните Балкани. В резултат на събитието бяха изработени препоръки към съответните политики.

Председателството на България: MOVE.BG като основен партньор

Разпространихме тези препоръки сред широк кръг представители на български и Европейски институции, ангажирани с темата, както и до правителствата и бизнес общността в страните от Западните Балкани с цел включване на темата за дигиталното сътрудничество в политическото споразумение по време на срещата на върха през май.

Водени от разбирането, че България е естественият център за иновативно развитие на Балканите и с мотивацията да утвърдим практическите направления в развитие на дигиталната икономика на региона на база на споделен опит и експертиза, взехме участие в серия от международни политически форуми в София и Брюксел:

Председателството на България: MOVE.BG като основен партньор

 • 1 март 2018, София – В рамките на съвместното изнесено заседание, организирано от българското МВнР "Балканите и ЕС - гледната точка от София", посветено на напредъка на държавите от Западните Балкани в Евроинтеграционния процес, Саша Безуханова представи перспективите на сътрудничество в областта на дигиталното развитие и предприемачеството.
 • 16 май 2018, София – Конференцията Диалог със Западните Балкани: създаване на регион на растеж, сигурност и свързаност по пътя към Европа включи медии, анализатори, активисти и лидери на общественото мнение. Саша Безуханова допринесе към дискусията с акцент на сътрудничеството в областта на иновативната икономика като интегрална част от развитие на региона и представи пан-Балканската инициатива за дигитално развитие.
 • 13 юни 2018, София – MOVE.BG беше партньор в организирането на Eastern Europe Tech Tour. Саша Безуханова модерира стратегическа дискусия „Регионални инициативи и предизвикателства пред държавите от Югоизточна Европа в стимулиране на предприемачеството“ с участие на представители на министерства на икономиката, фондове и водещи организации за икономическо развитие от региона.
 • 19 юни 2018, Брюксел – Конференция Talent management and Youth Perspectives in the Western Balkans, организирана от Центъра за европейски изследвания Wilfried Martens, посветена на настоящите предизвикателства на младите поколения и бъдещето на иновациите и предприемачеството в Западните Балкани. В рамките на добрите практики за регионално сътрудничество MOVE.BG беше поканена да представи Пан-Балканската инициатива.
 • 27-28 юни 2018, София – Участвахме като партньор в организирането първия балкански хакатон „Преодоляване на дигиталните граници на Балканите“ на 27 и 28 юни. Десислава Симова от екипа ни беше член на журито на конкурса, който показа в действие разчупването на границите на Балканите и потвърди, че най-големият ресурс за развитие на свързаността е креативността.

Тъй като знаем, че различните измерения на Балканския европейски процес трябва да се развиват интегрално, в навечерието на Срещата на Върха по време на Председателството проведохме многостранна дискусия посветена на развитието на Балканите като регион, давайки външнополитическата, историческата, икономическата и европейската перспектива по темата. Събитието обобщи редица инициативи, които организирахме по темата редом с икономическото измерение на Балканското сътрудничество.

Председателството на България: MOVE.BG като основен партньор

Организирахме среща с доц. Юра Константинова от Българската академия на науките в дома на MOVE.BG, на която обсъдихме историческите корени на съвременните проблеми между Гърция и Македония с оглед на европейската перспектива пред югозападната ни съседка. Поставихме специален акцент на ролята на България и българското население в историческите процеси в региона и очертахме различните възможности в решаването на спорните въпроси между Гърция и Македония.
Обърнахме специално внимание на ролята на българските общности на Балканите и в Европа за задълбочаването на връзките между държавите в региона. Сключването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония е пример за това как с наличието на политическа воля се стига до решения, от които най-печеливши са обикновените граждани и бизнеса.
В началото на март ви разказахме за хората, които са се посветили на каузата за спасяването на Балканския рис. Посетихме национален парк ,,Маврово” в Македония, където се срещнахме с Диме Меловски от Македонското еколожко дружество и неговите колеги и участвахме в акциите в подкрепа на вида. Екипът работи координирано с организации от Албания, Косово и Черна гора и дава нагледен пример как в името на една обща кауза хората могат да се обединяват въпреки държавните граници и противоречията между държави. Благодарение на тях все още има надежда не само за спасението на Балканския рис и за изграждането на едно по-добрo бъдеще в нашия регион.

Проведохме кампания за българите, които са допринесли за политическото и икономическото развитие на нашия регион, превръщайки го в интегрална част от европейската цивилизация. Разказахме ви за строителите на съвременна България, за ролята на образованието и ценностната система в развитието на едно общество. Споделихме с вас вдъхновяващи истории от миналото, които ни дават посока и надежда за бъдещето. Показахме ви добрият пример, който вдъхновява.

Активно и с принос участвахме и в диалога за бъдещето на иновативна Европа по време на Председателството на България.

На 29 януари 2018 г. MOVE.BG домакинства българската спирка от мащабната инициатива Tour d’Europe на консултативната група на високо равнище RISE (Research, Innovation, and Science Policy). Събитието срещна водещи фигури от академичната общност и иновативния бизнес, политически съветници и инвеститори в България с представители на RISE, за да очертаят националната икономическа и политическа перспектива за бъдещето на науката и иновациите в Европа. Българската спирка от Tour d’Europe се отличи с акцента върху трансфера на знание от научни изследвания към частния сектор, което беше ясна заявка за развитието на иновативни предприятия в българската икономика.

Присъствие на стартиращи компании и инвеститори допринесе за по-различна перспектива към политиките по изследвания и иновации, където темата за Европейски съвет по иновациите адресира именно капитализирането на научни постижения в бизнес аспект. Събитието беше високо оценено от международния екип на RISE групата и резултатите ще бъдат включени във финален доклад.

Председателството на България: MOVE.BG като основен партньор

 • 27 март 2018, Брюксел – На 27 март в Европейския парламент в Брюксел се проведе прием по повод Председателството на България на Съвета на ЕС, организиран от The Parliament Magazine. Събитието събра министри, евродепутати, дипломати и експерти в европейската администрация, а целта му бе да покаже лицето на модерна и динамична България и да разкрие постиженията на страната в областта на предприемачеството, иновациите и дигитализацията.

Председателството на България: MOVE.BG като основен партньор

 • 19-20 април 2018, София – Партнирахме в организирането и провеждането на най-важния европейски форум в образователния сектор за първото шестмесечие – конференцията Educate to create. Саша Безуханова модерира откриващата панелна дискусия с участието на Комисаря за образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич, заместник-министър на образованието и науката Деница Сачева първи вицепрезидент на Европейския комитет на регионите Марку Маркула, заместник генералния директор на Съвместния изследователски център Чарлина Вичева, евродепутата Ева Майдел, младежкият STEM шампион Таня Оцетарова и директор техническа грамотност и образователни програми в British Telecom Лиз Уилиямс.

С участието си допринесохме в диалога за новите подходи в образованието в трансформиращия се дигитално свързан свят и представяне на технологични решения от България, които кореспондират на нуждите от подобряване на ключови компетенции на всички участници в образователния процес.

Председателството на България: MOVE.BG като основен партньор

 • 3-4 май 2018 г. – Активно се включихме в подготовката и участвахме във форума ,,Интелигентна специализация и трансфер на технологии като фактори за иновативен регионален растеж" на в НДК, организирано от Съвместният изследователски център (JRC). Събитието, което беше в рамките на Председателството на България, предостави платформа за обсъждане на иновациите, като приоритет за Европа, със специален фокус върху Югоизточна Европа, включително и Западните Балкани, както и сцена за конструктивен диалог между институциите и бизнеса. Политически фигури, учени, компании и регионални институции участваха в дебата за добри практики и ключови фактори за успех, които да стимулират държавите, регионите и заинтересованите страни да се възползват от потенциала на интелигентната специализация.

Допринесохме с представяне на добри практики на български компании като част от програмата на форума. Саша Безуханова модерира сесията „Success factors in R&D and innovation – how business cooperate with academia“, която представи начините иновативните политики подходящо да адресират потребностите на бизнеса.

Председателството на България: MOVE.BG като основен партньор

 • 2 май 2018 – MOVE.BG беше основен партньор на съпътстваща интерактивна конференция на европейската програма WATIFY: Inspire to transform, посветена на технологичната трансформация на европейския бизнес. Европейски лидери в областта на иновативната икономика срещнаха стартиращи компании и заедно формулираха решения за стимулиране на иновативната икономика в Европа. Подкрепихме представянето и участието на български компании от мрежата EDIT. Основателят ни Саша Безуханова, която e посланик на WATIFY, беше key note speaker на събитието.

Председателството на България: MOVE.BG като основен партньор

 • 14 юни 2018 – В рамките на европейския форум Innovative Enterprise Week Sofia 2018, Саша Безуханова води интерактивен уъркшоп на тема ,,Как да овластим хората и стимулираме култура на иновации и поемане на рискове“, посветен на един от четирите стълба в програмната рамка 2021-2027 на ЕК за наука и иновации – развитие на таланта.
 • 25-27 юни 2018 – В подкрепа на една от важните задачи за развитието на иновативната икономика в България – разширяване на възможностите за инвестиции в български компании, се включихме активно в годишния конгрес на EBAN. Той доведе в България серийни инвеститори, представители на инвестиционни фондове и координатори на мрежи на бизнес ангели от цял свят. В рамките на програмата редом с лидери от дигиталната еко-система Саша Безуханова участва в панела за представяне на Българската иновативна икономика и взе участие в диалога за разширяване на инвестициите в компании, основани от жени на европейско ниво.
 • 25-26 юни 2018 – С принос към дебата за Дигиталните умения за конкурентна и включваща Европейска икономика взехме участие и в най-значимото Европейско събитие за дигитално развитие. Дигитална асамблея 2018 събра в София над 1000 водещи експерти, политици и представители на академичната общност от Европа в дебат за дигиталното развитие на Съюза. Форумът насочи внимание към начините, по които икономиките и гражданите на европейските държави могат да се възползват от дигитализацията.
Автор
още по темата

още от Ти движиш Европа