MOVE.BG на "Нощ на учените 2020": три вдъхновяващи онлайн дискусии 

На 27 и 28 ноември ще си говорим за науката и икономиката на бъдещето с водещи български учени и иновативни предприемачи.


От Марин Маринов, публикувана на 20 ноември 2020

Тази година имаме още по-голяма нужда от запознаване с добрите примери и работещите решения. От показване на това как можем заедно, тук в България: как български учени и предприемачи решават успешно световни предизвикателства от родината ни.

Затова MOVE.BG те кани на една специална нощ на учените. За разлика други години, няма да бъдем заедно в Дома ни в центъра на София, но ще бъдем пак заедно и то много повече. Ще си говорим по три важни за изграждането на наука, общество и икономика на бъдещето теми: пътят към умен градски начин на живот, значението на иновативните решения, които предлага кръговата икономика, както и защо създаването на среда за стимулиране на потенциала и на мъже, и на жени в инженерните специалности е пътят към едно по-проспериращо общество.

Smart cities: умен градски начин на живот

Как технологиите могат да ни помогнат да живеем по умен начин в градовете, без да вредят на природата и на здравето ни? Как можем да се справим с основни предизвикателства като транспортния трафик, излъчването на вредни емисии и високото потребление на ресурси? Каква е ролята на модерните архитектурни решения и как те могат да помогнат градовете ни да бъдат зелени?

За умните градове ще си говорим през погледа на учения, архитекта и предприемача. Наши гости са:

  • Проф.д-р Силвия Илиева - директор на института “Gate” към Софийския университет;
  • Борислав Игнатов - архитект, завършил специалност “Градоустройство” в УАСГ, както и Advanced Architectural Design в Колумбийския университет на Ню Йорк;
  • Стефан Спасов - изпълнителен директор на Spark;
  • Доц.д-р Елисавета Гюрова - Факултет по математика и информатика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Модератор: Саша Безуханова, основател на MOVE.BG

Гледайте дискусията тук.

Кръгова икономика: перспектива пред България

Защо кръговата икономика е стратегия за икономическо развитие и социален просперитет? Какви са предизвикателствата пред България и Европа? Какви са работещите примери? Какво е нужно за ефективното преминаване от линеен модел на икономика към кръгов?

Специалната дискусия “Кръгова икономика: перспектива пред България” се организира от MOVE.BG и “Институт Кръгова Икономика”. Наши тости са:

  • Проф. Ирина Рибарова - преподавател в УАСГ, мениджър на един от най-големите научни проекти в подкрепа на кръговата икономика у нас -  "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)";
  • Атанас Енев - основател на иновативния български стартъп за биоразградими опаковки и мебелни плоскости Biomyc;
  • д-р Нинела Иванова - интердисциплинарен дизайнер, специализирала в нови материали, потребителско преживяване, мултисензорен дизайн, модни технологии и включващи иновации.

Модератор: Асен Ненов, "Институт Кръгова Икономика".

Гледайте дискусията тук.

Предизвикателства и възможности пред жените в STEAM: поглед към решенията

MOVE.BG в партньорство с Българския център на жените в технологиите (BCWT) организира специална кръгла маса, посветена на жените в сферата на науката, технологиите, инженерството, математиката и изкуството -  STEAM. 

Дискусията се случва в разгара на дебата за изработване на програмата за възстановяване на Европа след коронавируса. Една от двете основни цели на "Next Generation EU" е подпомагане на дигиталната трансформация. Ключова роля в този процес ще имат именно специалистите в STEM, защото те имат познанията, за да участват в изграждането на икономиката на бъдещето.

За изграждането на среда, която отключва потенциала и на жените, и на мъжете и помага за успешния ни преход към икономика на бъдещето си говорим с: 

  • Проф. Ана Пройкова - преподавател в Софийския университет и ръководител на лабораторията по високопроизводителни изчисления в София Тех Парк;
  • Д-р Зорница Йорданова - главен асистент в Бизнес факултета на УНСС и ръководител на два научни проекта за иновации във висшето образование и използването на игровизация в бизнеса и обучението;
  • Проф. дбн д-р Яна Топалова - преподавател в Софийския университет и координатор на проекта “ "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)".

Модератор: Саша Безуханова, основател на MOVE.BG

Гледайте дискусията тук.

Гледайте и другите събития от "Европейската нощ на учените 2020" на специалната платформа, посветена на инициативата при съорганизаторите от списание "Българска наука" тук.

MOVE.BG и отворената наука

MOVE.BG работи системно в подкрепа на българските учени чрез популяризиране на тяхната дейност и свързването на новаторите в тази сфера. Заедно със сп. “Българска наука” организираме “Науката решава проблеми - предаване, в което млади учени разказват за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.

MOVE.BG работи активно и на европейско ниво в подкрепа на българските учени. Бяхме домакин на българската спирка от мащабната обиколка на Европа - R&I Tour d’Europe, организирана от консултативната група RISE. В резултат на срещите беше издаден сборник със 101 идеи за бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа , съдържащ обобщените резултати, включително идеи на българските учени.

Създаваме заедно нашето утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика