7 добри идеи

Колекционираме добри идеи от мрежата. Тук заедно с приятели и партньори събираме и представяме иновативни инициативи, оригинални решения и примери за социална трансформация.