Трябва да се изработи точно определение за енергийна бедност

Само по този начин ще можем да намерим устойчиво решение на това сериозно обществено предизвикателство, заявиха участниците в специалната дискусия на MOVE.BG “Енергийната (р)еволюция: София на фокус”. 


От Марин Маринов, публикувана на 30 октомври 2019

Броени дни преди втория тур на местните избори в България MOVE.BG организира специална дискусия, посветена на енергийната бедност в най-големия български град - столицата София. Експерти от неправителствения сектор, представители на местната власт и специалисти от научните среди се обединиха около две основни точки - трябва да се създаде определение за енергийна бедност, както и да се събират точни данни на местно ниво, за отделните общини, защото само по този начин могат да се намерят работещи иновативни решения.

Дискусията “Енергийната (р)еволюция: София на фокус” е третата поредна среща-разговор, която MOVE.BG организира като част от европейския акселератор “Социални иновации за справяне с енергийната бедност”. Събитието е, също така, подготовка за двата български отбора преди големия финал в Европейския парламент в края на ноември месец. Двата финалиста от България са иновативно електрическо колело със слънчеви панели, изработено от ученици от София, и “Енергийна агенция Пловдив” с нейните новаторски подходи.

Дискусията

България е една от страните с екстремни нива на енергийна бедност, според най-новото издание на EDEPI - индексът за енергийна бедност на домакинствата в Европейския съюз, посочи Саша Безухановаводещ на дискусията. Въпреки това темата липсва в обществения дебат, включително и в изборната кампания, допълни г-жа Безуханова, коята е основател на MOVE.BG и член на Борда на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Според Петър Кисьов от “Енергийна агенция Пловдив” трябва да се изработи дефиниция за енергийна бедност, защото липсата й пречи както на намирането на работещи решения, така дори и на обсъждането на проблема публично и довежда до неговото неглижиране. Едва след създаването на определение, ще можем да решим и друга остра нужда, допълни г-н Кисьов - прилагането на иновативен устойчив подход чрез подмяна на начина на отопление и изграждането на нови и модерни изолационни системи.

В момента единствените пълни и надеждни данни за България са на национално ниво, като дори, например, не се знае колко е точният брой на енергийно бедните домакинства в столицата, посочи Елица Панайотова от “Зелена София”. В София борбата срещу този проблем започна през борбата за по-чист въздух, защото бедните семейства използват основно твърдо гориво за отопление, посочи г-жа Панайотова и призова да се дадат повече правомощия на отделните общини за справяне с това предизвикателство.

Според Милена Герасимова от “Визия за София” проблемът с енергийната бедност идва от един по-голям проблем - за качеството на живот в България - и затова е нужен холистичен подход, който да постави това предизвикателство в ясна и структурирана система от мерки с различен характер. Те трябва да включват икономически, образователни, градоустройствени, устройствени, културни и управленски подходи, допълни г-жа Герасимова.

Отляво надясно: Саша Безуханова, Петър Кисьов, Елица Панайотова, Красимир Георгиев, Милена Герасимова и Асен Асенов.

Според Асен Асенов, от “Институт кръгова икономика” повечето хора не могат да разберат какво означава да си енергийно беден и докато нямаме ясно определение, няма как да победим този проблем - как ще се борим успешно с нещо, ако не знаем какво е точно то. Г-н Асенов, също така, наблегна на факта, че не трябва да продължаваме да даваме на социално слабите хора помощи за твърдо гориво, защото тази политика не решава, а задълбочава енергийната бедност и други проблеми, свързани с нея като емисиите въглероден диоксид.

В света има работещи иновативни решения за справяне с енергийната бедност, но, за съжаление, те не са навлезли все още у нас и хората не могат да се възползват от тях, посочи Красимир Георгиев от Българската академия на науките. Но не само - у нас дори се изграждат инсталации и предприятия, които правят точно обратното, допълни г-н Георгиев.

Какво още обсъдиха участниците в срещата и как се включи публиката в  дискусията, вижте във видеото.

Участниците

  • Елица Панайотова е първият изпълнителен директор и създател на "София Тех Парк". Тя започва професионалната си кариера като архитект и експерт по градско планиране, като сред началните ù проекти са генплана и първите сгради на "Бизнес парк София". След 6 години на проектантска практика, инвестиционно консултиране и второ висше образование, г-жа Панайотова започва работа като търговско аташе в българското посолство във Вашингтон, окръг Колумбия. В момента г-жа Панайотова е координатор на проект Зелена София на Столична община. Целта на нейния екип е да насочи политиките за устойчиво развитие на града в една обща посока и да подготви кандидатурата на Столична община в конкурса за наградата “Зелена столица на Европа".
  • Миглена Герасимова е магистър "Урбанист" и доктор по социология със специалност “Градски изследвания”. След продължителна работа като проектант и консултант по градско планиране по естествен път стига до активистката работа в НПО сектора. Там насочва усилията си в сферата на градското планиране и устойчивите градове, които по късно я довеждат до изследователска работа в областта на градските изследвания и гражданското участие в процесите по изменение и развитие на градовете и градската структура. В момента г-жа Герасимова работи във "Визия за София" като координатор в сферата на социалните и културни аспекти от планирането на средата  и прилага на практика натрупания с годините опит и модели на взаимодействие. Сферата й на работа е съсредоточена около равенство и равноправие, достъп до ресурси (социални и икономически), балансирано развитие, културно наследство, творчество, градска идентичност, общностно развитие и др.
  • Петър Кисьов е експерт по устойчиво енергийно развитие в Енергийна Агенция – Пловдив”. Участвал е в координирането на дейности в седем европейски проекта в сферата на енергийната ефективност, включително сградите с близко до нулево потребление и оценка на спестяванията. Три от проектите са свързани с енергийната бедност. Също така, г-н Кисьов притежава опит в енергийното обследване на сгради и промишлени системи.
  • Асен Ненов е еколог, занимавал се е с биоинформатика, изчислителна биология (ИБФ към БАН) и с микроводораслови инсталации. С фондация Екоцентрик разработва темата за критичната консумация, като обучава доброволци за градски турове, изнася беседи и лекции по темите за устойчиво, разумно, отговорно и критично потребление. С „Институт Кръгова Икономика прокарва кръговото мислене за продуктов и процесен дизайн в бизнес средите и у младежта. В Активни потребители г-н Ненов работи в областта на споделената икономика сред пенсионерите и дефиниране на енергийната бедност в ЕС, където координира за България проекта Solutions to Tackle Energy Poverty (STEP).
  • Красимир Георгиев е магистър по "Топлоенергетика" от ТУ - София. Професионалния си опит започва в областта на енергопреобразуващите технологии. В момента е докторант в Института по механика към БАН, специалност „Механика на флуидите“. Г-н Георгиев работи в Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници -БАН (ЦЛ СЕНЕИ), на длъжност асистент. В тази лаборатория той подготвя своята дисертацията на тема „Симулационни модели на стъклопакети с течен флуид в демонстрационен павилион – изследване и анализ“. Понастоящем е участник в европейски проект на тема „Индустриално производство на стъклопакети с циркулиращ воден поток“ с акроним (InDeWaG), финансиран по програма Хоризонт 2020. Участва в изграждането на системата за мониторинг и подготовката за пускане в експлоатация на построения по проекта демонстрационен павилион, който се намира на територията на Научен комплекс II – БАН.

MOVE.BG в подкрепа на енергийните иновации

За първи път тази година български проекти получиха достъп до световния енергиен гигант Schneider Electric и до 5-месечна менторска програма с утвърдени европейски енергийни експерти чрез акселератора "Социални иновации за справяне с енергийната бедност". Конкурсът се организира от международната ортанизация Ashoka и фондацията към Schneider Electric в партньорство с Foundation de France - фондация за иновации към Президента на Франция. MOVE.BG e партньорът за България, а конкурсът се провежда още в Унгария, Румъния, Чехия и Полша.

Българските финалисти в "Социални иновации за справяне с енергийната бедност" - иновативното колело SoBike и “Енергийна Агенция-Пловдив” ще имат възможността да представят постигнатото до момента от тях развитие на европейския финал на състезанието, който ще се проведе на 20 - 21 ноември в Брюксел. По време на събитието членовете на журито, сред които представители на Европейската комисия и Европейския парламент, ще изберат победителите, които ще получат допълнителна стратегическа и финансова подкрепа от Schneider Electric Foundation.

Създаваме заедно нашето иновативно утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика