Надежда Московска

Една пещ за изгаряне на отпадъци по-малко

Или как цял регион надминава дори френските стандарти в управлението на отпадъците


Вятър работа - WIND2WIN Challenge

WIND2WIN предизвикват себе си, но и нас да мислим в цялост и перспектива

29 април 2018, Надежда Московска

Хубавата страна на гадния въздух е, че може да промени мисленето

Разговор с Миглена Герасимова за града, устойчивостта и активизма от София до Сао Пауло

10 февруари 2018, Надежда Московска

Между личността и идеологията

Литературата, която може да адресира както политическите репресии, така и личните ни демони

1 февруари 2018, Надежда Московска

Голямото замърсяване, което едва виждаме

7 добри идеи как да намалим онези малки и вредни частички пластмаса

23 януари 2018, Надежда Московска

„Подарете книга“ – как една спонтанна дарителска инициатива се превръща в много повече

От Facebook група до фондация, която работи с 200 доброволци месечно

21 декември 2017, Надежда Московска