ЕС подкрепя с 1 милиард евро иновативни стартъпи

Срокът за кандидатстване за първата покана на Европейския съвет за иновации за тази година изтича на 16 юни, а за втората - на 6 октомври.


От Марин Маринов, публикувана на 14 юни 2021

Европейската комисия отдели над 1 милиард евро за подкрепа на иновативни бизнес проекти тази година чрез програмата EIC Accelerator на Европейския съвет за иновации (EIC). Финансирането е насочено към малки и средни предприятия (МСП), с основен фокус върху стартъпи, които работят по пробивни технологии. 

EIC Accelerator осигурява два вида подкрепа чрез т.нар. смесено (blended) финансиране. Кандидатите могат да получат и от двата типа подпомагане:

  • Под формата на грант в размер на до 2.5 милиона евро, като средствата трябва да покриват разходи за развитие на иновативния продукт/услуга на кандидатстващия проект;
  • Директно дялово инвестиране (direct equity investments) до 15 милиона евро за скалиране на проекта, като инвестицията се управлява от специалния фонд на Европейския съвет за иновации EIC Fund. Чрез този Фонд по-рано тази година Европейската комисия извърши първите си директни капиталови инвестиции в стартъпи.

Освен финансова подкрепа, одобрените проекти ще получат и менторство, консултации и достъп до мрежа от частни инвеститори.

Кой може да кандидадтства?

EIC Accelerator е отворен за иновативни малки и средни предприятия, които работят върху въвеждането на нови технологии и подходи или т.нар. #breaktrough innovation - променящи правилата иновации. Основен фокус на програмата са стартиращите бизнеси (startups), както и спинаут компаниите (spinouts), създадени в университетска среда, научен център или друг тип структура. В редки случаи на доказана работа по пробивни технологии EIC Accelerator може да финансира малки компании със средна капитализация (mid-caps) - иновативни МСП-та с до 500 души екип и пазарна оценка от 2 до 10 милиарда долара.

EIC Accelerator се състои от две подпрограми:

  • EIC Accelerator Open - в него могат да участват иновативни проекти от всяка една сфера на дейност. Общият бюджет за двата кръга на набиране на кандидати (юни и октомври) е 592.5 милиона евро;
  • EIC Accelerator Challenges - акселераторът за предизвикателства, който отделя специална част от бюджета на EIC за решаване на наболели проблеми. И през двата кръга на набиране на кандидати, чрез които ще бъдат разпределени общо 495.1 милиона евро, фокусът ще бъде поставен върху иновативни бизнеси, работещи по зеления преход и здравните предизвикателстваEIC Accelerator Challenges ще подпомага от, една страна, бизнеси, работещи по Зелената сделка - стратегията на Европейската комисия за постигане на климатична неутралност до 2050 година, включително намаляване на емисиите парникови газове с най-малко 55% до 2030 година спрямо нивата от 1990. От друга страна, заради пандемията фокус на тази подпрограма ще бъдат и проектите, развиващи дигитални иновации за здравния сектор.

Одобрените кандидати по двете подпрограми ще бъдат изпратени на финално представяне на идеите пред специално паневропейско жури от специалисти, сред които е и Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на отворената дигитална мрежа EDIT (Economic Development via Innovation and Technology)

Всички проекти, които отговарят на критериите на EIC, но не бъдат одобрени от журито, ще получат специалния “Печат за върхови постижения” (“Seal of Excellence”) - инструмент, разработен за привличане на инвестиции чрез други канали, защото той гарантира, че притежаващите печата са проекти с доказана иновативност и потенциал.

Ако не мога да кандидатствам за юни месец?

Първата покана и за двете подпрограми е със срок до 17 часа брюкселско време на 16 юни (18 часа българско време - виж тук). Ако не успеете за този срок, следващата покана ще бъде отворена след няколко седмици и ще може да се кандидатства до 17 часа брюкселско време на 6 октомври 2021 година. 

Тук трябва да направим едно важно уточнение: за да стимулира повече проекти да кандидатстват, EIC разглежда кандидатури и в периода между отварянията на поканите чрез т.нар. улеснена процедура - видео представяне, презентация и отговор на няколко кратки въпроса, свързани с иновационния потенциал на проекта и с екипа зад него. Тези проекти се разглеждат от специалисти на EIC в рамките на четири седмици и ако отговарят на критериите, екипите биват насочвани към най-подходящата за тях дата и подпрограма за официално кандидатства.

Следете и отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG, защото ние редовно информираме за сроковете по EIC и за други възможности за кандидатстване. Харесайте ни във Facebook, Instagram, LinkedIN и Twitter.

Пробивните технологии у нас

България продължава да бъде в категорията на “скромните новатори” в ежегодния индекс на Европейската комисия Innovation Scoreboard с редица предизвикателства пред стимулирането на развитието на иновативния потенциал на българските предприемачи - структурен проблем пред успешната подготовка на страната ни за икономиката на бъдещето и извършването на успешен зелен и дигитален преход.

Затова инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт” настоява в Националния план за възстановяване и устойчивост, чрез който ще получим допълнителни 12 милиарда лева финансиране от Европейския съюз, да бъдат предприети спешни мерки за подкрепа на иновативната екосистема у нас. Част от идеите, които предлагаме, са създаване на Национална програма за подкрепа на стартиращия бизнес в университетите и на специален Фонд за зелени иновативни малки и средни предприятия с фокус върху тези в начална и активна фаза (startups и scaleups).

Прочетете последното отворено писмо на Коалицията тук.

Създаваме заедно нашето иновативно утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital