Водещи инвеститори обещаха климатична неутралност до 2050

Над 30 от основните световни фонд мениджъри създадоха инициатива в подкрепа на борбата с климатичните промени.


От Марин Маринов, публикувана на 14 декември 2020

Една от основните икономически групи, която все още не беше изразила ясна и категорична позиция по отношение на борбата с климатичните промени, реши да действа. Часове преди петата годишнина на Парижкото споразумение за климата над 30 от най-големите фонд мениджъри на световно ниво като Fidelity International и Legal and General Investment Management обявиха, че ще подкрепят целта за нулеви емисии вредни газове. Въпреки твърдия тон в декларацията, остават няколко отворени въпроса, но първо да разберем какво обещаха инвеститорите, обединени в Net Zero Asset Managers Initiative и управляващи общо инвестиции за над 9 трилиона щатски долара.

Време е за действие

Топ фонд мениджърите публикуваха декларация от няколко точки, чрез които заявяват, че са се обединили, за да дадат “нашата част” от борбата с глобалното затопляне и промените в околната среда. Инвеститорите обещават да работят за нулеви нива на вредните емисии до 2050 година в съответствие с целта на Парижкото споразумение за намаляване на температурата с 1.5 градуса спрямо прединдустриалните нива. Групата заявява, че на практика тези обещания означават работа с компаниите, в които инвестират, така че всяка една от тях да намали климатичния си отпечатък, а всеки от 30-те фонд мениджъри да постигнат неутралност по отношение на климата на своите портфолиа. 

Бъдейки акционери и членове на управителните органи, за фонд мениджърите е много по-лесно да налагат решения и да задават дългосрочните цели на компаниите, в които инвестират финансови средства. Затова и досега те бяха обект на сериозни обвинения от природозащитни организации, че търсят краткосрочна печалба и бърза продажба на активите вместо да приоритизират устойчивите бизнес модели, които биха намалили климатичния отпечатък, от една страна, а от друга - стимулирали развитието на зелена икономика и биха донесли устойчива печалба в дългосрочен план.

Според декларацията, подписалите Net Zero Asset Managers Initiative обещават:

  • Да бъдат постигнати нулеви емисии до 2050 година, а където е възможно - и по-рано;
  • Да бъдат поставяни междинни цели по пътя към основната задача за 2050 година;
  • Да бъдат направени анализ и ревизия на междинните цели, така че те да бъдат актуализирани спрямо нивата на прогрес или изоставане;
  • Да бъде въведена в действие ясна климатична стратегия от фонд мениджърите с точно определено увеличаване на целите по пътя към неутралността, включително как ще бъдат използвани правомощията при гласуване в подкрепените компании (чрез акциите с право на глас);
  • Да бъдат включени в климатичните планове различните типове дейности, които са причинители на вредни газове, включително изгарянето на изкопаеми горива;
  • Да работят за създаване на инвестиционни продукти, следващи принципа за нулеви емисии;
  • Да бъде подкрепено инвестирането в климатични решения.

Net Zero Asset Managers Initiative се координира от Institutional Investors Group on Climate Change: групата в подкрепа на борбата с климатичните промени, създадена от водещите дружества със специална инвестиционна цел, популярни на български с англоезичния термин институционални инвеститори - инвестиционни банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, инвестиционни дружества и други инвеститори със специални изисквания за ликвидност, диверсификация, професионален опит на членовете на управителните им органи и подлежащи на лицензиране.

“Често сме говорили за много повратни точки в развитието на нашия сектор на фонд мениджърите, но настоящата инициатива е не просто думи, а действие,” твърди в прессъобщение Стефани Пфайфер, главен изпълнителен директор на Institutional Investors Group on Climate Change и един от основателите на Net Zero Asset Managers Initiative.

"Размерът и значението на включването на фонд мениджърите към инициативата за нулеви емисии изпраща силен сигнал до останалите ключови членове на финансови сектор, че моторът на инвестирането - институционалните инвеститори - ще работят, за да постигнем реален прогрес по отношение на климатичната неутралност и изграждането на устойчиво бъдеще. В навечерието на петата годишнина на Парижкото споразумение за климата ние отправяме нашата отворена покана за общи действия, сътрудничество и координация към останалите фонд мениджъри, така че да придвижим тази инициатива и кампанията за нулеви емисии напред."

Нужда от още действия по пътя

Макар и очаквана отдавна и ясна като послания и цели, в Net Zero Asset Managers Initiative има няколко момента, които имат нужда от подобряване. Първо, както всеки подобен вид доброволно обединени, проектът не е правно обвързващ, което не е изненада. В публично обявените към момента документи, обаче, няма механизъм за реакция, ако определен фонд мениджър, подписал декларацията, не спазва поетите обещания. Практика в подобен тип доброволни инициативи и форми на саморегулация е наличието на тип етична комисия от външни за членуващите организации експерти, които да правят публичен анализ на изпълнението задълженията и да обявяват имената, отново публично, на членовете, които не ги спазват.

Net Zero Asset Managers Initiative приема противоречивия принцип на т.нар. въглеродно изместване (offsetting). По този начин, замърсявяша компания може да бъде оставена да работи силно "по старому", без да въвежда практики за нулеви емисии, ако има достатъчно бизнес проекти в портфолиото на фонд мениджъра, които да компенсират. От години природозащитни организации се борят срещу въглеродното изместване и го описват като вратичка за половинчата борба с климатичните промени.

Не на последно място, 30-те фонд мениджъри, подписали Net Zero Asset Managers Initiative, са основно базирани в Европейския съюз и Великобритания или инвестират в компании от тези две юрисдикции. Липсват ключови американски, южнокорейски, японски и китайски инвеститори, които също държат значителна част от пазара. Фонд мениджъри номер 1 и 2 в света също не са част от инициативата: BlackRock, чиито ръководни кадри са се обявявали вече няколко пъти в подкрепа за борбата с климата, и Vanguard, които продължават да бъдат резервирани към подкрепа на каквито и да е климатични цели. Сред неподписалите инициативата е и един от най-влиятелните институционални инвеститори и застъпник, поне публично, на устойчивите принципи във финансовия сектор - инвестиционният клон на американския световен банков гигант Goldman Sachs.

Данните за сектора

От 2017 специализирана организация на централните банки и финансовите регулатори от Г-20 - Бордът за финансова стабилност - поддържа инициатива за устойчиви финанси чрез насърчаване на оповестяването на финансовите рискове, свързани с климата (TCFD). В публикувания преди дни годишен анализ за 2020 година, фонд мениджърите са групата, която е специално отбелязана с това, че не разкрива достатъчно информация към инвеститорите, чиито средства управлява и към своите бенефициенти. Докладът “2020 Status Report: Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)” посочва, че броят на фонд мениджърите, които се присъединяват към препоръките за публичност и оповестяват климатичните бизнес рискове нараства постоянно, но, все още, е прекалено малка и така голяма част от инвеститорите не могат да вземат обосновани решения за своите инвестиции.

Към момента над 1500 бизнеси от цял свят участват в TCFD, включително над 40% от компаниите с пазарна капитализация от над 10 милиарда долара всяка, почти 60% от най-големите листнати на борси фирми, както и водещи компании от енергийния сектор и добива и обработката на първични суровини. Трябва да се отбележи, че в тези данни влизат както компании, които изпълняват всички препоръки на TCFD за прозрачност и публикуват публични доклади, така и тези, които оповестяват информация по част от препоръките или са заявили подкрепа за инициативата, но все още не са публикували данни. Този петък един от най-големите фонд мениджъри Fidelity International публикува първия си TCFD доклад с включени данни по четирите основни стълба на инициативата: управление на компанията и вземане на решения, стратегия, управление на риска, както и използвана методология за измерване и определяне на целите. 

Макар и млада, инициативата на Борда за финансова стабилност е един от малкото проекти, целящи промяна на нагласите и действията спрямо климатичните промени на ниво висш мениджмънт и оповестяване на ключови бизнес данни, свързани с климатичния отпечатък. Затова и докладът тази година беше особено очаквам с оглед на програмите за икономически рестарт след коронавируса и плановете на водещи световни икономики като Европейския съюз и Великобритания, да бъде подкрепено зеленото възстановяване.

Възможна ли е зелена трансформация в България?

Преодоляването на настоящата криза e шанс България да извърши успешно дългоотлагания преход към зелена трансформация - от силно ресурсоемка икономика към такава с добавена стойност и грижеща се за здравето на хората и природата. Затова е ключово да използваме правилно средствата от "Следващо поколение ЕС" - специалният механизъм от 750 милиарда евро на Европейския съюз за възстановяване след коронавируса. България ще получи 12 милиарда евро, като парите не са гарантирани, а ще бъдат преведени, ако следват принципа пари срещу реформи, както и ако подпомагат зелената и дигитална трансформация на икономиката. Държавите-членки трябва до април да представят национални планове за възстановяване и устойчивост по Механизма, които да бъдат одобрени от Европейската комисия.

За съжаление, в представения от правителството проект на план по “Следващо поколение ЕС” липсва визия, интегрален подход, както и следване на изискванията на ЕК - това се казва в специално становище на коалиция “За зелен рестарт”, в която влизат MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”. Преди броени дни обединението събра водещи български експерти, които дадоха препоръки за зелена трансформация на българската икономика. Прочетете предложенията тук. Време е за зелен рестарт и за изграждане на модерна икономика, която е едновременно конкурентоспособна, опазва природата и създава нови работни места. Нека не изпускане този шанс!

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital