За ускоряване на зеления преход като път за скъсване с енергийната зависимост от Русия, призоваха европейски държави

Време е да бъдем смели и да завишим зелените ни цели, заявиха еко и климатични министри от единадесет европейски държави.


От Марин Маринов, публикувана на 8 април 2022

Ускоряване на зеления преход, бързо придвижване на климатичния пакет “Подготвени за цел 55”, както и завишаване на неговите цели. Такъв трябва да бъде отговорът на Европа днес, за да се справи Евросъюзът с две ключови предизвикателства - зависимостта от руски изкопаеми горива в енергийния сектор и справяне с климатичните промени. Това се казва в специално съвместно изявление на единадесет европейски министри на екологията и климата, сред които Роберт Хабек, оглавил наскоросъздаденото общо министерство на икономиката и климата на Германия. 

Съвместното изявление на министрите идва на фона на продължаващата война на Руската федерация срещу Украйна и на започналите дебати как Европа да се справи със зависимостта си от руски енергийни източници. Призивът, публикуван преди броени часове, е подписан от представителите на Австрия, Германия, Дания, Испания, Финландия, Ирландия, Люксембург, Латвия, Холандия, Швеция и Словения. 

“След руската агресия в Украйна светът е изправен пред нова геополитическа реалност. Европейският съюз показа историческо единство и предприе решителни действия в отговор на агресивното поведение на Русия.

Трябва да запазим същото единство и решителност, за да станем независими от руските изкопаеми горива възможно най-скоро чрез ускоряване на зеления преход към климатичен неутралност в ЕС най-късно до 2050 г. Сега е моментът да бъдем смели и да продължим напред зеления преход с решителност. Всяко забавяне или колебание само ще удължи енергийната ни зависимост,” се посочва в текста на писмото.

Подписалите призива министри настояват за засилване на три стъпки в енергийния преход на Европейския съюз - развитието на възобновяемата енергия, възобновяемия газ и енергийната ефективност. Единадесетте държави подкрепят Европейския зелен пакт и неговата цел за превръщане на Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 година, както и новата инициатива на ЕК, обявена след нападението на Руската федерация срещу Украйна -  “REPowerEU”, която цели да засили енергийната независимост на ЕС, като стимулира прехода към чисти форми на производство на енергия.

“Нуждаем се от бърз преход към възобновяема енергия, като достъпен и сигурен енергиен източник, който ще допринесе за предпазване на потребителите от повишаване на цените в резултат на зависимостта от вноса. Освен това, по-ефективното използване на енергията ще засили устойчивостта на нашите енергийни системи и ще намали зависимостта ни от вноса на изкопаеми горива. 

Предвид извънредната ситуация, ние също трябва да проучим и преследваме възможности за диверсификация на енергийните ни доставки. Това може и трябва да бъде направено в рамките на амбициозните цели на ЕС в областта на климата и при спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди [DNHS-б.а.]. Това, също така, трябва да бъде постигнато по начин, който избягва блокиращите ефекти от производството и използването на изкопаеми горива и вместо това поддържа ЕС и държавите-членки по пътя към климатичната неутралност до 2050 година.”

Подписалите министри се обявяват в подкрепа и засилване на амбициите на “Подготвени за цел 55” - пакетът от законодателни реформи на Европейския съюз, който трябва да подпомогне постигането на целта за намаляване на парниковите газове с най-малко 55% до 2030 година спрямо нивата от 1990. Този пакет се очаква да бъде приет до края на Френското председателство да Съвета на ЕС през юни, но към момента все още придвижването му не върви с необходимата скорост. Затова подписалите призива министри призовават за бързо придвижване на “Подготвени за цел 55”. Призивът, обаче, не е подписан от Франция, въпреки че президентът Макрон обяви пакета за един от приоритетите на Председателството.

“Амбициозният пакет “Подготвени за цел 55” е необходим не само за климата - той е и ефективен отговор на руската агресия, както и достъпен и създаващ работни места път за излизане от кризата [...]

Ето защо ние призоваваме държавите-членки да се обединят в текущите преговори за пакета, за да гарантират неговото амбициозно и бързо прилагане.

Това е от ключово значение, за да направим ЕС подготвен за енергийна независимост от руските изкопаеми горива и единственият начин да се справим с климатичната криза, да отговорим на агресивното поведение на Русия и да осигурим чисти, надеждни и евтини независими енергийни доставки на ЕС в бъдеще.”

А у нас?

MOVE.BG настоява за въвеждане на системен, дългосрочен и холистичен подход към климата в България. Затова създадохме специален нов проект - министерство без адрес в метасвета: Министерството на климатичния преход и зелената трансформация, което показва необходимостта от изграждане на климатична експертиза в отделните ведомства в България. Само чрез въвеждане на подобен хоризонтален подход към климатичните политики, България ще може да се превърне в един от лидерите по устойчиво развитие в ЕС.

Разгледайте министерството без адрес тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла