Да бъде създаден Комитет за наблюдение на НПВУ, настояват граждански организации

Инициираната от MOVE.BG коалиция “За зелен рестарт” също е част от инициативата, която изпрати Отворено писмо до новото правителство с предложение за конструиране на орган за мониторинг на Плана за възстановяване.


От МOVE.BG, публикувана на 13 януари 2022

Водещи организации от иновативната екосистема и екологични обединения настояват за създаване на специална структура за контрол на прилагането и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост - Комитет по наблюдението на НПВУ. Призивът беше внесен като официално отворено писмо до Министерския съвет на 12 януари - в началото на годината, в която се очаква да започне изпълнението на НПВУ. MOVE.BG и коалицията от граждански организации “За зелен рестарт”, в която влизат още WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”, са също част от инициативата. 

Писмото е подписано още от коалиция “За да остане природа в България”, инициативата “Зелени закони” и сдружение “За Земята”. Всички организации, застанали зад призива за създаване на Комитет по наблюдението на НПВУ, участваха активно в процеса по обсъждане и консултации на Националния план за възстановяване и устойчивост и допринасяха активно за неговото подобряване.

Защо е необходим подобен Комитет?

Участниците в ad-hoc инициативата посочват, че към момента няма публично налична информация дали и какви механизми за независим мониторинг се предвиждат да бъдат въведени след одобрението на Плана от Европейската комисия. Въвеждането на външно наблюдение е ключово, за да се гарантира прилагането на реформите и проектите в НПВУ, както и изразходването на 12-те милиарда лева допълнително европейско финансиране, което ще получи България чрез програмата за възстановяване на Европа "Следващо поколение ЕС".

“От решаващо значение е националните планове за възстановяване и устойчивост да бъдат изпълнявани с ясни процеси и по прозрачен начин, като това означава, че трябва да има възможност за външно наблюдение от страна на гражданското общество на осъществяваните реформи и инвестиции. Необходим е представителен орган, който да отчита мнението на голямо разнообразие от заинтересовани страни," се посочва в писмото.

Участниците в инициативата прилагат като аргумент и самия регламент за функционирането на програмата за възстановяване на Европа, където също се съдържат препоръки в тази насока. Организациите, подписали писмото, изразяват готовност да подпомогнат процеса по конструирането на подобен орган у нас.

“Ако бъде разработен по открит и прозрачен начин, такава една инициатива би гарантирала участието на широк кръг от социални и икономически заинтересовани страни и организации на гражданското общество в прегледа на напредъка в изпълнението на плановете за възстановяване - така, че възстановяването да бъде реално зелено и справедливо, и да допринася и за възстановяване на биоразнообразието и природата. Този орган би могъл също да играе консултативна роля или да предлага консултиране на съществуващи съответни институции.”

Прочетете пълния текст на писмото тук.

Коалиция "За зелен рестарт"

Инициираната от MOVE.BG Коалиция “За зелен рестарт” работи над една година активно в подкрепа на превръщането на Националния план за възстановяване и устойчивост в дългосрочна програма за устойчиво и иновативно развитие на България. Изработихме няколко становища с конкретни идеи за подобряване на НПВУ, проведохме срещи с учени за анализиране на Плана и на неговите силни и слаби страни, както и организирахме публични кръгли маса с политици и експерти, посветени на устойчивото развитие на България и мястото на Плана за възстановяване в този процес. 

Част от идеите ни успяха да влязат във финалната версия на НПВУ към този момент. Още за дейностите на Коалиция “За зелен рестарт” научете тук.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла