Tatiana Rehmova

Венелин Добрев - Промяната като необратим процес

Възможна ли е положителната обществена промяна? Да! Бързо ли става? Не! Как се постига? С упорство и с екип, който приема каузата като част от живота си.

8 март 2019, Tatiana Rehmova

Олга Минева - Осъзнатостта като път към промяната

Олга Минева е поредният новатор от нашия нов проект „The ChangeMakers – Двигателите на промяната“.

8 март 2019, Tatiana Rehmova

Светлозара Христова - Хоризонтът на един новатор

Светлозара Христова е поредният новатор от нашия нов проект „The ChangeMakers – Двигателите на промяната“.

6 март 2019, Tatiana Rehmova

Явор Панев - Архитект на промяната

Явор Панев е поредният новатор от нашия нов проект „The ChangeMakers – Двигателите на промяната“.

27 февруари 2019, Tatiana Rehmova