€540 милиона очакват научни проекти, решаващи предизвикателствата на новото време

Проектът е към Европейския съвет за научни изследвания (ERC) и подкрепя учени с доказан опит, като скоро ще започне кандидатстването за втория кръг на финансиране.


От Марин Маринов, публикувана на 12 април 2019

Европейските учени с доказан опит ще могат да кандидатстват за втория етап на финансиране на грантовете за върхова наука към Европейския съвет за научни изследвания (ERC). Сумата по проекта е 540 милиона евро, а кандидатстването ще продължи от 21 май до 29 август, съобщи ERC. Съветът, който е структура към Европейската комисия (ЕК), призова кандидатите да започнат предварителното проучване за участие преди официалното стартиране на кампанията, за да имат достатъчно време за подготовка на проектите си.

Български учени с доказан опит от минимум 10 години също могат да участват в конкурса.Кандидатите трябва да са работили по проекти, които са оригинални и със значение за тяхната сфера на дейност.

Приемат се предложения от всички научни области, които работят по предизвикателствата на новото време: например климатични промени, кръгова и синя икономика, развитие на градове на бъдещето, създаване на храна на бъдещето, енергийни проекти. Финансирането може да достигне до 2.5 милиона евро за проект, а в случаи на нужда от закупуване на специално оборудване или преместване от друг континент и до 3.5 милиона евро.

Участието в конкурса се извършва самостоятелно от страна на дадения учен, но ако той/тя спечели финансирането, трябва да създаде екип, който да му помага в разработването на проекта. Целта е по този начин да се стимулира откриването на най-малко 2000 нови работни места във сфери, свързани с професиите на бъдещето. Затова към проекта трябва да бъдат привлечени млади учени, учени с докторска степен или записали докторантура. Членовете на екипа могат да бъдат граждани на Европейския съюз (ЕС) и асоциираните към “Хоризонт 2020” държави. Допускат се и включването на един или повече членове от трети страни.

Ученият трябва да проведе изследването в т.нар. приемаща институция: университет, академия на науките, научни звена. Тя може да не бъде организацията, за която работи кандидатът към момента на подаване на документи, като в подобен случай трябва да се приложи споразумение за партньорство. Приемащата институция може да бъде базирана и в друга държава, а не тази по жителство или месторабота, но задължително трябва да бъде държава членка на Евросъюза или една от 16-те асоциирани партньора: Исландия, Норвегия, Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора, Сърбия, Турция, Израел, Молдова, Швейцария, Фарьорските острови, Украйна, Тунис, Грузия и Армения.

Кандидатите за гранта подават самостоятелно документите, но от името и със съгласието на приемащата институция. При спечелване на финансирането, ERC прехвърля бюджета по проекта на дадената институция, която се задължава да гарантира научната свободата на учения при реализирането на изследването, както и икономическата му - чрез правата му да разпределя гранта от ERC.

“Тези грантове на ERC подкрепят изтъкнатите изследователи в цяла Европа. Тяхната новаторска работа има потенциала да създаде промяна във всекидневния живот на хората и да създаде решения за едни от най-належащите предизвикателства,” заяви Комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш.

По време на първия етап на приемане на предложения от 2052 подадени кандидатури, бяха одобрени над 210 проекта в приемащи институции от 20 държави. Част от спечелилите грантове учени ще работят по концепциите за градове на бъдещето, развитие на изкуствения интелект (AI), създаването на нов тип роботи. Български научни звена не фигурират като приемащи организации след този първи етап.

“Ако бюджетът на ERC беше по-голям, много повече брилянтни идеи от Европа щяха да бъдат подкрепени. Надявам се, че следващата програма за научни изследвания на ЕС, “Хоризонт Европа”, ще направи тази цел възможна,” заяви Жан-Пиер Бургиньон, председател на ERC.

В края на март институциите на ЕС постигнаха предварително споразумение за създаването на нова програма “Хоризонт Европа” с бюджет от 100 милиарда евро - историческа като размер сума, която ЕС отделя за подкрепа на научни изследвания и развитие на иновативния бизнес

Развитието на науката на новото време, иновативния бизнес и подкрепата за новаторски проекти и личности са ключови аспекти от работата на MOVE.BG, включително чрез участието ни в мащабната обиколко R&I Tour d’Europe. Тя беше проведена от консултативната група RISE към комисаря Моедас, а MOVE.BG беше съ-организатор на спирката в България. Миналият месец беше издаден и сборник със 101 идеи за бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа , съдържащ обобщените резултати от европейския тур.  

Последния ни проект - The ChangeMakers of Bulgaria: Двигателите на промяната в България има за цел да разпознае новаторите в различни тематични области, които от България решават предизвикателствата на новото време. Инициативата създава също интерактивна карта, която популяризира новите бизнеси и новите мислители и ги свързва в национална мрежа.

Всеки може да посочи променящите България личности!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital