Възможна ли е неутрална спрямо климата икономика в Европа и къде е мястото на България?

През юни Европейският съвет ще приеме новата 5-годишна Стратегическа програма за бъдещето на ЕС, като планът за климатично неутрална икономика се очаква да бъде едно от ключовите положения в нея.


От Марин Маринов, публикувана на 20 май 2019

Опазването на климата и борбата с климатичните промени са един от 10 ангажимента, приети от държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз на срещата на върха в Румъния този месец. На основата на тези приоритети през юни ще бъде изготвена и приета Стратегическата програма за бъдещето на ЕС за следващите пет години: документ, който е определящ за посоката на развитие на Съюза, включително и на плана на Европейската комисия за изграждането на климатично неутрална икономика. Досега за него са отделени 10 милиарда евро за енергийни иновации, които са ключови за постигане на икономика с грижа за природата, според ЕК.

Неутрална по отношение на климата икономика

През ноември 2018 година Еврокомисията прие Чиста планета за всички - призив за изграждане на модерна, конкурентоспособна и климатично неутрална икономика до 2050 г. Целта на документа е стимулирането на нови и чисти в енергийно отношение икономически решения, чрез които да се постигнат задачите на Парижкото споразумение климата: задържане на покачването на температурата под 2 °C.

Според “Чиста планета за всички”, единствено чрез иновации могат да се постигнат две ключови цели на ЕС: опазване природата и стимулиране икономическото развитие, без да се загубят работни места. Призивът на ЕК към Европейския съвет, Европейския парламент и другите институции на Съюза, също така, посочва седем ключови области, в които са належащи съвместни действия между държавите и между различните сектори. Тези области са:

1.енергийна ефективност;

2.внедряване на възобновяеми енергийни източници;

3.чиста, безопасна и свързана мобилност;

4.конкурентоспособна промишленост и кръгова икономика;

5.инфраструктура и междусистемни връзки;

6.биоикономика и естествени поглъщатели на въглерод;

7.улавяне и складиране на въглерода с цел справяне с оставащите емисии.

Заседанието на Европейския съвет в Румъния

Създаването на по-екологично бъдеще беше част от дискусията, свързана с новата Стратегическа програма, по време на заседанието на държавните и правителствените ръководители в румънския град Сибиу на 9 май. Програмата, която ще бъде изготвена след евроизборите този месец, определя общата политическа насока и приоритетите на Общността и затова е ключовият документ за работата на новия състав на Европейска комисия.

“Предизвикателствата, пред които сме изправени, засягат всички нас,” пишат европейските ръководители в Декларацията от Сибиу.

“Ще продължим да работим с нашите партньори по света [...] за да използваме максимално новите търговски възможности и заедно да се справяме с глобални проблеми, като опазването на околната среда и борбата с изменението на климата(удебеляването е мое-б.а).”

Къде се намира България?

Според настоящият състав на ЕК изграждането на устойчива Европа, част от коята е и планът за климатично неутрална икономика, трябва да бъде една от петте ключови цели на новата Стратегическа програма. Основните предизвикателства по този път са енергийната сигурност, разходите за енергия на домакинствата и предприятията и негативното въздействие от човешката дейност върху природата, посочва Европейската комисия.

Едно от сериозните предизвикателства пред България е именно проблемът със сметките за ток, парно и топла вода. Страната ни е държавата членка на ЕС с най-високи нива на енергийна бедност. Решаването на този проблем е определящ за мястото и ролята на България в усилията за изграждане на неутрална по отношение на климата икономика.

В MOVE.BG знаем, че страната ни има потенциала да намира решение на европейски и световни предизвикателства като енергийната бедност. Затова станахме част от европейския акселераторSocial Innovation to Tackle Energy Poverty и дадохме шанс за първи път български проекти да участват в този конкурс.

Броени дни преди окончателното приемане на Стратегическата програма на ЕС, MOVE.BG ще предостави иновативни енергийни проекти от България. На 20 май (понеделник) от 19:00 часа ще обявим българските финалисти в “Social Innovation to Tackle Energy Poverty”.

Елате, за да се срещнете с 11-те български отбора кандидати в конкурса. Като допълнение, ще имате възможност да участвате в експертната дискусия за ролята на енергийните иновации и мястото им в българската енергийна система.

Очакваме ви на 20 май (понеделник) от 19:00 часа на улица “Сердика” №20, етаж 3.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла