Общество

The Changemakers

Поредицата ни събития и срещи на двигателите на промяната в България.

The Changemakers Platform - Launch Event

...

7 февруари, МOVE.BG

Спирка Пловдив - the Changemakers Tour

...

2 септември, МOVE.BG

Спирка Стара Загора - the Changemakers Tour

Четвъртото от събитията, на които срещаме хората с хоби, страст, професия или призвание да откриват нови хоризонти и да създават нови възможности...

28 август, МOVE.BG

Спирка Варна - the Changemakers Tour

Заедно ще идентифицираме нуждите и възможните решения за Варна и ще поговорим как можем да работим ефективно за системна промяна...

22 август, МOVE.BG

Тръгваме на национална обиколка в търсене на “Двигателите на промяната”

Срещаме хората с хоби, страст, професия или призвание да откриват нови хоризонти и да създават нови възможности...

21 август, МOVE.BG

Спирка Бургас - the Changemakers Tour

Първото от поредица събития, които ни срещат с хората с хоби, страст, професия или призвание да създават нови възможности...

21 август, МOVE.BG